Turystyka w Polsce

Wejście polski do Unii Europejskiej to nie tylko korzyści dla naszej gospodarki oraz ułatwienia w podróżowaniu i możliwości podjęcia pracy poza naszymi granicami. To również rozwój naszej turystyki. Liczba osób odwiedzających nas kraj systematycznie rośnie.

11

Nasz kraj coraz chętniej jest wybierany przez turystów z zagranicy. Zdecydowaną większość z nich, stanowią mieszkańcy Unii Europejskiej. Najchętniej odwiedzają nas mieszkańcy Półwyspu Iberyjskiego, Irlandii, krajów Beneluksu oraz Norwegii. Ilość osób odwiedzających nasz kraj z tych regionów wzrosła o ponad 12%. Najmniejszy wzrost dotyczy wizyt naszych sąsiadów zza zachodniej granicy. Jednak tutaj za przyczynę należy uznać fakt, że byli oni częstymi turystami w naszym kraju już przed akcesją Polski do wspólnoty Europejskiej i do dziś stanowią najliczniejszą grupę obcokrajowców przybywających do naszego kraju. Szacuje się, że stanowią oni mniej więcej połowę zagranicznych turystów.

Cele przyjazdów

Jak się okazuje, cele biznesowe są głównym czynnikiem wpływającym na przyjazd obcokrajowców do naszego kraju. Liczba osób odwiedzających nasz kraj w celach turystycznych i wypoczynkowych to około jednej czwartej wszystkich gości. Znaczny odsetek osób odwiedzających nas kraj stanowią osoby chcące dokonać u nas zakupów lub skorzystać z usług świadczonych przez nasze firmy.

Noclegi
Turyści odwiedzający nasz kraj zazwyczaj wybierają hotele jako miejsce noclegów. Z tego rodzaju oferty skorzystała blisko połowa zagranicznych gości. Dwadzieścia procent gości zatrzymywało się u rodziny lub znajomych, pozostałą część stanowiła grupa osób korzystająca z usług pensjonatów, schronisk górskich lub innych ofert.

Prognoza
Szacuje się, że znaczenie Polski jako celu turystycznego będzie stale zyskiwało na znaczeniu. Badania wskazują, że nasz kraj może liczyć na 3 procentowy wzrost turystów każdego roku. Coraz większą grupę turystów będą stanowili gości z krajów Unii Europejskiej, natomiast malało będzie znaczenie gości ze wschodniej Europy.