Śmieci drzewa

Każdy uczeń szkoły podstawowej wie, że w lasach możemy spotkać nie tylko piękne i cenne dla leśnego ekosystemu stworzenia, ale również szkodniki, które są odpowiedzialne za wiele niekorzystnych zdarzeń. Walka z najgroźniejszymi szkodnikami w lasach, których liczebność na szczęście maleje, nie jest zadaniem łatwym. A skutki jego działalności są bardzo dotkliwe. To właśnie z powodu aktywności tego szkodnika powstają śmieci drzewa. To specyficzne góry odpadów, najczęściej nieulegających rozkładowi, które niekiedy swoją wielkością dorównują niższym drzewom.

76

Na szczęście szkodnik ten jest coraz mniej zainteresowany przebywaniem w lasach, ponieważ pozostaje zajęty nową rozrywką, którą jest komputer. Jego miejsce zajmuje turysta świadomy swoich obowiązku i tego, jaki wpływ ma jego obecność w lasach. Granica między turystą a wcześniej wspomnianym szkodnikiem jest znikoma, nie da się odróżnić tych osobników bez uważnej obserwacji zachowania. To właśnie to jest przyczyną tak dużych trudności z eliminacją szkodnika.