Listy

Jednymi ze zwierząt masowo występujących w naszych lasach są lisy. O tych zwierzętach można by napisać bardzo wiele. Właście to już napisano niezliczone ilości opracowań na ich temat. Są to zwierzęta niezwykłe, od wieków absorbują naszą uwagę i wyobraźnie.

W niemal każdej kulturze, która ma z nimi kontakt, są ucieleśnieniem sprytu i przebiegłości. Każdy, kto ma okazje obserwować lisy w swoim naturalnym środowisku, szybko zauważa, że przypisywanie im tych cech nie jest ani zaskakujące, ani przypadkowe. Dla turystów lisy kojarzą się z polowaniami. Ich liczebność sprawia, że każdego roku dopuszcza się odstrzał określonej ilości tych zwierząt. Tradycyjne polowania, w których celem jest właśnie lis, są od jakiegoś czasu popularną atrakcją turystyczną. Profesjonalnie działające koła łowieckie w ten sposób zdobywają fundusze, które przeznaczają na dokarmianie zwierząt oraz na budowę paśników czy wodopojów. Koniecznie należy dodać, że do kontrolowanego odstrzału są kwalifikowane jedynie osobniki chore lub stare. Ich odstrzał jest konieczny w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się wścieklizny. Połączenie tego zabiegu z atrakcją turystyczną pomaga w działaniach na rzecz ochrony zagrożonych gatunków.