Kultura i usługi turystyczne

Kultura i turystyka są ze sobą zasadniczo związane. Przemysł turystyczny pośredniczy w odbiorze scharakteryzowanych treści kulturowych i jest równocześnie ich popularyzatorem, jednak kultura inspiruje i motywuje rozwój turystyki. Zatem, poza samym faktem podróżowania, również jego konsekwencje odzwierciedlone na wielorakich płaszczyznach społeczno-kulturowego funkcjonowania człowieka.

035

Turystyka w tym ujęciu obejmuje również zjawiska psychologiczne i społeczne jak i gospodarcze, przestrzenne i kulturowe. Dwustronne stosunki między turystyką oraz kulturą portretują się w sposób klarowny i zgrabny. Turystyka jest wykładnikiem danej kultury, elementem mocno z nią związanym, odzwierciedlającym scharakteryzowane zjawiska w niej zachodzące także przekazującym dostrzeżone w niej zalety. W tym ujęciu nadejść może obustronna wymiana ustalonych schematów, reguł i wartości między turystami a mieszkańcami, w konsekwencji początkujące zmiany postępowań i postaw zarówno w społeczności odwiedzanej jak i odwiedzającej i tym samym kształtując nowy rodzaj obustronnych relacji.