Goplo

Pierwszym i najważniejszym błędem, jaki popełnia niestety większość naszych rodaków w czasie wyjazdów zagranicznych, to brak odpowiedniego ubezpieczenia. Musimy pamiętać, że w większości państw skorzystanie z pomocy medycznej wiąże się z mniejszymi lub większymi wydatkami. Jeśli porównamy poziom dochodów w poszczególnych krajach, okaże się, że nawet drobne opłaty obowiązujące w tamtejszym systemie służby zdrowia, mogą dla nas stanowić znaczny wydatek. Wykupienie ubezpieczenia, którego koszt nie przekracza kilku złotych dziennie, pokryje nam nie tylko te koszta, ale też zabezpieczy w przypadku poważniejszych problemów zdrowotnych oraz pokryje koszty ewentualnego transportu medycznego do kraju.